خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49167 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('49167','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49167 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sinitic به فارسی

ترجمه Sinitic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ چين‌.

Sinitic به چه معناست و Sinitic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinitic

چيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيني‌, ترجمه چيني‌, کلمات شبیه چيني‌ , اهل‌ چين‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: