ترجمه Sinitic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهل‌ چين‌.

Sinitic به چه معناست و Sinitic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinitic

چيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيني‌, ترجمه چيني‌, کلمات شبیه چيني‌ , اهل‌ چين‌. به لاتین
دانلود فایل ها