ترجمه Sinner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عاصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بزهكار , در فارسی : گناهكار.

Sinner به چه معناست و Sinner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinner

عاصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عاصي‌, ترجمه عاصي‌, کلمات شبیه عاصي‌ , بزهكار به لاتین , گناهكار. به لاتین
دانلود فایل ها