ترجمه Sinter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مواد متحجر شده‌ دردهانه‌ چشمه‌ اب‌ گرم‌.

Sinter به چه معناست و Sinter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinter

شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌, ترجمه شدن‌, کلمات شبیه شدن‌ , مواد متحجر شده‌ دردهانه‌ چشمه‌ اب‌ گرم‌. به لاتین
دانلود فایل ها