ترجمه Sinuate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنگره‌ كنگره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موجداركردن‌.

Sinuate به چه معناست و Sinuate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinuate

كنگره‌ كنگره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كنگره‌ كنگره‌, ترجمه كنگره‌ كنگره‌, کلمات شبیه كنگره‌ كنگره‌ , موجداركردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها