ترجمه Sippet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكه‌ناني‌ كه‌ در شير فروبرند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لقمه‌ كوچك‌.

Sippet به چه معناست و Sippet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sippet

تكه‌ناني‌ كه‌ در شير فروبرند به خارجی , ریشه انگلیسی تكه‌ناني‌ كه‌ در شير فروبرند, ترجمه تكه‌ناني‌ كه‌ در شير فروبرند, کلمات شبیه تكه‌ناني‌ كه‌ در شير فروبرند , لقمه‌ كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها