ترجمه Sirra در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مردكه‌ , در فارسی : زنكه‌.

Sirra به چه معناست و Sirra یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sirra

(harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو به خارجی , ریشه انگلیسی (harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو, ترجمه (harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو, کلمات شبیه (harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو , مردكه‌ به لاتین , زنكه‌. به لاتین
دانلود فایل ها