ترجمه Sirrah در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (arris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مردكه‌ , در فارسی : زنكه‌.

Sirrah به چه معناست و Sirrah یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sirrah

(arris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو به خارجی , ریشه انگلیسی (arris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو, ترجمه (arris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو, کلمات شبیه (arris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو , مردكه‌ به لاتین , زنكه‌. به لاتین
دانلود فایل ها