ترجمه Sister In Law در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خواهر زن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خواهر شوهر , در فارسی : زن‌ برادر , به فارسی : جاري‌ , سایر ترجمه ها : زن‌ برادر زن‌.

Sister In Law به چه معناست و Sister In Law یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sister In Law

خواهر زن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خواهر زن‌, ترجمه خواهر زن‌, کلمات شبیه خواهر زن‌ , خواهر شوهر به لاتین , زن‌ برادر به لاتین , جاري‌ خارجی , زن‌ برادر زن‌. در زبان
دانلود فایل ها