ترجمه Sit In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌ع‌ كار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتصاب‌ , در فارسی : حضور در محلي‌ بعنوان‌ اعتراض‌.

Sit In به چه معناست و Sit In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sit In

قط‌ع‌ كار به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌ع‌ كار, ترجمه قط‌ع‌ كار, کلمات شبیه قط‌ع‌ كار , اعتصاب‌ به لاتین , حضور در محلي‌ بعنوان‌ اعتراض‌. به لاتین
دانلود فایل ها