ترجمه Situation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موقعيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محل‌ , در فارسی : وضع‌.

Situation به چه معناست و Situation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Situation

موقعيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موقعيت‌, ترجمه موقعيت‌, کلمات شبیه موقعيت‌ , محل‌ به لاتین , وضع‌. به لاتین
دانلود فایل ها