ترجمه Sitzkrieg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنگ‌ تدافعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنگ‌ بدون‌ پيشروي‌.

Sitzkrieg به چه معناست و Sitzkrieg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sitzkrieg

جنگ‌ تدافعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنگ‌ تدافعي‌, ترجمه جنگ‌ تدافعي‌, کلمات شبیه جنگ‌ تدافعي‌ , جنگ‌ بدون‌ پيشروي‌. به لاتین
دانلود فایل ها