ترجمه Siva در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خداي‌ والامقام‌ هندو كه‌ از خدايان‌ سه‌ گانه‌ يا تثليث‌ می باشد

Siva به چه معناست و Siva یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Siva

خداي‌ والامقام‌ هندو كه‌ از خدايان‌ سه‌ گانه‌ يا تثليث‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خداي‌ والامقام‌ هندو كه‌ از خدايان‌ سه‌ گانه‌ يا تثليث‌, ترجمه خداي‌ والامقام‌ هندو كه‌ از خدايان‌ سه‌ گانه‌ يا تثليث‌, کلمات شبیه خداي‌ والامقام‌ هندو كه‌ از خدايان‌ سه‌ گانه‌ يا تثليث‌
دانلود فایل ها