ترجمه Size در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ برحسب‌ اندازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چسب‌زني‌ , در فارسی : اهارزدن‌ , به فارسی : بر اورد كردن‌.

Size به چه معناست و Size یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Size

كردن‌ برحسب‌ اندازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌ برحسب‌ اندازه‌, ترجمه كردن‌ برحسب‌ اندازه‌, کلمات شبیه كردن‌ برحسب‌ اندازه‌ , چسب‌زني‌ به لاتین , اهارزدن‌ به لاتین , بر اورد كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها