ترجمه Size در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندازه‌. می باشد

Size به چه معناست و Size یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Size

اندازه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اندازه‌., ترجمه اندازه‌., کلمات شبیه اندازه‌.
دانلود فایل ها