ترجمه Sizzle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتش‌. می باشد

Sizzle به چه معناست و Sizzle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sizzle

اتش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اتش‌., ترجمه اتش‌., کلمات شبیه اتش‌.
دانلود فایل ها