ترجمه Skeg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gaks=) قسمت‌ عقب‌ كشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمت‌ عقب‌ انبار يا ته‌ كشتي‌.

Skeg به چه معناست و Skeg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skeg

(gaks=) قسمت‌ عقب‌ كشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gaks=) قسمت‌ عقب‌ كشتي‌, ترجمه (gaks=) قسمت‌ عقب‌ كشتي‌, کلمات شبیه (gaks=) قسمت‌ عقب‌ كشتي‌ , قسمت‌ عقب‌ انبار يا ته‌ كشتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها