ترجمه Skeleton در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كالبد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسكلت‌ , در فارسی : استخوان‌ بندي‌ , به فارسی : ساختمان‌ , سایر ترجمه ها : شالوده‌ ط‌رح‌

Skeleton به چه معناست و Skeleton یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skeleton

كالبد به خارجی , ریشه انگلیسی كالبد, ترجمه كالبد, کلمات شبیه كالبد , اسكلت‌ به لاتین , استخوان‌ بندي‌ به لاتین , ساختمان‌ خارجی , شالوده‌ در زبان , ط‌رح‌انگلیسی
دانلود فایل ها