ترجمه Skeletonizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شالوده‌ ريز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تهيه‌ كننده‌ استخوان‌ بندي‌ يا كالبد چيزي‌

Skeletonizer به چه معناست و Skeletonizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skeletonizer

شالوده‌ ريز به خارجی , ریشه انگلیسی شالوده‌ ريز, ترجمه شالوده‌ ريز, کلمات شبیه شالوده‌ ريز , تهيه‌ كننده‌ استخوان‌ بندي‌ يا كالبد چيزي‌ به لاتین
دانلود فایل ها