ترجمه Skeptic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ شكاك‌ دردين‌ وعقايد مذهبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شك‌ گراي‌ , در فارسی : مشكوك‌.

Skeptic به چه معناست و Skeptic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skeptic

ادم‌ شكاك‌ دردين‌ وعقايد مذهبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ شكاك‌ دردين‌ وعقايد مذهبي‌, ترجمه ادم‌ شكاك‌ دردين‌ وعقايد مذهبي‌, کلمات شبیه ادم‌ شكاك‌ دردين‌ وعقايد مذهبي‌ , شك‌ گراي‌ به لاتین , مشكوك‌. به لاتین
دانلود فایل ها