ترجمه Sketch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزي‌ را اماده‌ كردن‌. می باشد

Sketch به چه معناست و Sketch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sketch

چيزي‌ را اماده‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چيزي‌ را اماده‌ كردن‌., ترجمه چيزي‌ را اماده‌ كردن‌., کلمات شبیه چيزي‌ را اماده‌ كردن‌.
دانلود فایل ها