ترجمه Ski Suit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لباس‌ اسكي‌. می باشد

Ski Suit به چه معناست و Ski Suit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ski Suit

لباس‌ اسكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لباس‌ اسكي‌., ترجمه لباس‌ اسكي‌., کلمات شبیه لباس‌ اسكي‌.
دانلود فایل ها