ترجمه Skill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فهميدن‌.

Skill به چه معناست و Skill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skill

بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بودن‌, ترجمه بودن‌, کلمات شبیه بودن‌ , فهميدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها