ترجمه Skill Less در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sselliks) ناشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ مهارت‌.

Skill Less به چه معناست و Skill Less یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skill Less

(sselliks) ناشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (sselliks) ناشي‌, ترجمه (sselliks) ناشي‌, کلمات شبیه (sselliks) ناشي‌ , بي‌ مهارت‌. به لاتین
دانلود فایل ها