ترجمه Skilless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ssel lliks) ناشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ مهارت‌.

Skilless به چه معناست و Skilless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skilless

(ssel lliks) ناشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ssel lliks) ناشي‌, ترجمه (ssel lliks) ناشي‌, کلمات شبیه (ssel lliks) ناشي‌ , بي‌ مهارت‌. به لاتین
دانلود فایل ها