ترجمه Skimpy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لئيم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خسيس‌ , در فارسی : قليل‌ , به فارسی : اندك‌ , سایر ترجمه ها : نحيف‌ ناقص‌.

Skimpy به چه معناست و Skimpy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skimpy

لئيم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لئيم‌, ترجمه لئيم‌, کلمات شبیه لئيم‌ , خسيس‌ به لاتین , قليل‌ به لاتین , اندك‌ خارجی , نحيف‌ در زبان , ناقص‌.انگلیسی
دانلود فایل ها