ترجمه Skink در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) انواع‌ سوسمارهاي‌ شن‌ زي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سقنقر , در فارسی : بيرون‌ كشيدن‌

Skink به چه معناست و Skink یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skink

(ج‌.ش‌.) انواع‌ سوسمارهاي‌ شن‌ زي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) انواع‌ سوسمارهاي‌ شن‌ زي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) انواع‌ سوسمارهاي‌ شن‌ زي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) انواع‌ سوسمارهاي‌ شن‌ زي‌ , سقنقر به لاتین , بيرون‌ كشيدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها