ترجمه Skintight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بپوست‌ چسبيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در مورد لباس‌) چسبيده‌ بتن‌.

Skintight به چه معناست و Skintight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skintight

بپوست‌ چسبيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بپوست‌ چسبيده‌, ترجمه بپوست‌ چسبيده‌, کلمات شبیه بپوست‌ چسبيده‌ , (در مورد لباس‌) چسبيده‌ بتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها