ترجمه Skipper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرمانده‌ يا خلبان‌ هواپيما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاپيتان‌ , در فارسی : رهبر.

Skipper به چه معناست و Skipper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skipper

فرمانده‌ يا خلبان‌ هواپيما به خارجی , ریشه انگلیسی فرمانده‌ يا خلبان‌ هواپيما, ترجمه فرمانده‌ يا خلبان‌ هواپيما, کلمات شبیه فرمانده‌ يا خلبان‌ هواپيما , كاپيتان‌ به لاتین , رهبر. به لاتین
دانلود فایل ها