ترجمه Skirmisher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زد وخوردكننده‌. می باشد

Skirmisher به چه معناست و Skirmisher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skirmisher

زد وخوردكننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زد وخوردكننده‌., ترجمه زد وخوردكننده‌., کلمات شبیه زد وخوردكننده‌.
دانلود فایل ها