ترجمه Skirter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غوط‌ه‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زير و رو شدن‌ , در فارسی : بريدن‌ , به فارسی : پارچه‌ دامني‌ , سایر ترجمه ها : حاشيه‌

Skirter به چه معناست و Skirter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skirter

غوط‌ه‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غوط‌ه‌ زدن‌, ترجمه غوط‌ه‌ زدن‌, کلمات شبیه غوط‌ه‌ زدن‌ , زير و رو شدن‌ به لاتین , بريدن‌ به لاتین , پارچه‌ دامني‌ خارجی , حاشيه‌ در زبان
دانلود فایل ها