ترجمه Skiver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرم‌ نازك‌ شده‌ پوست‌ گوسفند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تيماج‌ صحافي‌ وغيره‌ , در فارسی : پوست‌

Skiver به چه معناست و Skiver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skiver

چرم‌ نازك‌ شده‌ پوست‌ گوسفند به خارجی , ریشه انگلیسی چرم‌ نازك‌ شده‌ پوست‌ گوسفند, ترجمه چرم‌ نازك‌ شده‌ پوست‌ گوسفند, کلمات شبیه چرم‌ نازك‌ شده‌ پوست‌ گوسفند , تيماج‌ صحافي‌ وغيره‌ به لاتین , پوست‌ به لاتین
دانلود فایل ها