ترجمه Skyey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yeiks) آسمان‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ باسمان‌ , در فارسی : آسماني‌.

Skyey به چه معناست و Skyey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skyey

(yeiks) آسمان‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی (yeiks) آسمان‌ وار, ترجمه (yeiks) آسمان‌ وار, کلمات شبیه (yeiks) آسمان‌ وار , وابسته‌ باسمان‌ به لاتین , آسماني‌. به لاتین
دانلود فایل ها