ترجمه Skyline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افق‌ مريي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خط‌ افق‌ كه‌ محل‌ تقاط‌ع‌ زمين‌ وآسمان‌ است‌.

Skyline به چه معناست و Skyline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skyline

افق‌ مريي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی افق‌ مريي‌, ترجمه افق‌ مريي‌, کلمات شبیه افق‌ مريي‌ , خط‌ افق‌ كه‌ محل‌ تقاط‌ع‌ زمين‌ وآسمان‌ است‌. به لاتین
دانلود فایل ها