ترجمه Slack Water در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موقع‌ سكون‌ وارامش‌ اب‌ دريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ ساكن‌.

Slack Water به چه معناست و Slack Water یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slack Water

موقع‌ سكون‌ وارامش‌ اب‌ دريا به خارجی , ریشه انگلیسی موقع‌ سكون‌ وارامش‌ اب‌ دريا, ترجمه موقع‌ سكون‌ وارامش‌ اب‌ دريا, کلمات شبیه موقع‌ سكون‌ وارامش‌ اب‌ دريا , اب‌ ساكن‌. به لاتین
دانلود فایل ها