ترجمه Slam Bang در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ ادبانه‌ وبا خشونت‌ رفتار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با سر وصداي‌ بلند

Slam Bang به چه معناست و Slam Bang یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slam Bang

بي‌ ادبانه‌ وبا خشونت‌ رفتار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ ادبانه‌ وبا خشونت‌ رفتار كردن‌, ترجمه بي‌ ادبانه‌ وبا خشونت‌ رفتار كردن‌, کلمات شبیه بي‌ ادبانه‌ وبا خشونت‌ رفتار كردن‌ , با سر وصداي‌ بلند به لاتین
دانلود فایل ها