ترجمه Slash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاك‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيلي‌ كم‌ كردن‌ , در فارسی : نشان‌ مميز.

Slash به چه معناست و Slash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slash

چاك‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاك‌ دادن‌, ترجمه چاك‌ دادن‌, کلمات شبیه چاك‌ دادن‌ , خيلي‌ كم‌ كردن‌ به لاتین , نشان‌ مميز. به لاتین
دانلود فایل ها