ترجمه Slashing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاك‌. می باشد

Slashing به چه معناست و Slashing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slashing

چاك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چاك‌., ترجمه چاك‌., کلمات شبیه چاك‌.
دانلود فایل ها