ترجمه Slater در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ يا تيغه‌ تراش‌ پوست‌ خام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسي‌ كه‌ پوست‌ خام‌ را

Slater به چه معناست و Slater یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slater

ماشين‌ يا تيغه‌ تراش‌ پوست‌ خام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ يا تيغه‌ تراش‌ پوست‌ خام‌, ترجمه ماشين‌ يا تيغه‌ تراش‌ پوست‌ خام‌, کلمات شبیه ماشين‌ يا تيغه‌ تراش‌ پوست‌ خام‌ , كسي‌ كه‌ پوست‌ خام‌ را به لاتین
دانلود فایل ها