ترجمه Slaughter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشتار فجيع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قتل‌ عام‌ , در فارسی : خونريزي‌ , به فارسی : ذبح‌ , سایر ترجمه ها : كشتار كردن‌.

Slaughter به چه معناست و Slaughter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slaughter

كشتار فجيع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كشتار فجيع‌, ترجمه كشتار فجيع‌, کلمات شبیه كشتار فجيع‌ , قتل‌ عام‌ به لاتین , خونريزي‌ به لاتین , ذبح‌ خارجی , كشتار كردن‌. در زبان
دانلود فایل ها