ترجمه Sleazily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باسستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باشلي‌ , در فارسی : شلي‌.

Sleazily به چه معناست و Sleazily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sleazily

باسستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باسستي‌, ترجمه باسستي‌, کلمات شبیه باسستي‌ , باشلي‌ به لاتین , شلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها