ترجمه Sledge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راندن‌. می باشد

Sledge به چه معناست و Sledge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sledge

راندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی راندن‌., ترجمه راندن‌., کلمات شبیه راندن‌.
دانلود فایل ها