ترجمه Sleeping Car در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واگن‌ تختخواب‌ دار راه‌ اهن‌. می باشد

Sleeping Car به چه معناست و Sleeping Car یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sleeping Car

واگن‌ تختخواب‌ دار راه‌ اهن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واگن‌ تختخواب‌ دار راه‌ اهن‌., ترجمه واگن‌ تختخواب‌ دار راه‌ اهن‌., کلمات شبیه واگن‌ تختخواب‌ دار راه‌ اهن‌.
دانلود فایل ها