ترجمه Sleet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برف‌ وباران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بوران‌ , در فارسی : تگرگ‌ ريز باريدن‌.

Sleet به چه معناست و Sleet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sleet

برف‌ وباران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برف‌ وباران‌, ترجمه برف‌ وباران‌, کلمات شبیه برف‌ وباران‌ , بوران‌ به لاتین , تگرگ‌ ريز باريدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها