ترجمه، معنی و ریشه کلمه Slender به فارسی

ترجمه Slender در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قليل‌. می باشد

Slender به چه معناست و Slender یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slender

قليل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قليل‌., ترجمه قليل‌., کلمات شبیه قليل‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: