ترجمه Slice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيغه‌ گوشت‌ بري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قاش‌كردن‌ , در فارسی : بريدن‌.

Slice به چه معناست و Slice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slice

تيغه‌ گوشت‌ بري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تيغه‌ گوشت‌ بري‌, ترجمه تيغه‌ گوشت‌ بري‌, کلمات شبیه تيغه‌ گوشت‌ بري‌ , قاش‌كردن‌ به لاتین , بريدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها