ترجمه Slice Bar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميله‌ يا سيخ‌ ذغال‌ بهم‌ زني‌. می باشد

Slice Bar به چه معناست و Slice Bar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slice Bar

ميله‌ يا سيخ‌ ذغال‌ بهم‌ زني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميله‌ يا سيخ‌ ذغال‌ بهم‌ زني‌., ترجمه ميله‌ يا سيخ‌ ذغال‌ بهم‌ زني‌., کلمات شبیه ميله‌ يا سيخ‌ ذغال‌ بهم‌ زني‌.
دانلود فایل ها