ترجمه Slickenside در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوده‌ رخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سط‌ح‌ صيقلي‌ صخره‌.

Slickenside به چه معناست و Slickenside یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slickenside

سوده‌ رخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوده‌ رخ‌, ترجمه سوده‌ رخ‌, کلمات شبیه سوده‌ رخ‌ , سط‌ح‌ صيقلي‌ صخره‌. به لاتین
دانلود فایل ها