ترجمه Slime در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لجن‌ وگل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لعاب‌ , در فارسی : چيز چسبناك‌ , به فارسی : لجن‌ مال‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : خزيدن‌.

Slime به چه معناست و Slime یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slime

لجن‌ وگل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لجن‌ وگل‌, ترجمه لجن‌ وگل‌, کلمات شبیه لجن‌ وگل‌ , لعاب‌ به لاتین , چيز چسبناك‌ به لاتین , لجن‌ مال‌ كردن‌ خارجی , خزيدن‌. در زبان
دانلود فایل ها