ترجمه Slink در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ دزدكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نظ‌ر چشمي‌ , در فارسی : نگاه‌دزدكي‌ , به فارسی : گام‌ هاي‌ دزدكي‌

Slink به چه معناست و Slink یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slink

حركت‌ دزدكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌ دزدكي‌, ترجمه حركت‌ دزدكي‌, کلمات شبیه حركت‌ دزدكي‌ , نظ‌ر چشمي‌ به لاتین , نگاه‌دزدكي‌ به لاتین , گام‌ هاي‌ دزدكي‌ خارجی
دانلود فایل ها