ترجمه Slip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشتباه‌ كردن‌ , در فارسی : از قلم‌ انداختن‌.

Slip به چه معناست و Slip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slip

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , اشتباه‌ كردن‌ به لاتین , از قلم‌ انداختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها